image

Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki

Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Rozalii

ul. Brzezińska 3 Chorzów 41-508

Aktualności

04 grudnia, 2022

INTENCJE MSZALNE

      04.12.2022 – II  NIEDZIELA ADWENTU

08.00  I. Za + męża Alfonsa Wotczak w 1 rocznicę śmierci

            II. Za + Klemensa Pałka (greg)

10.30  I. W intencji górników z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Barbary oraz potrzebne łaski dla ich rodzin.

II. Z okazji 7 rocznicy poświęcenia naszej parafialnej świątyni  intencji budowniczych naszego kościoła z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących a dla zmarłych o radość życia wiecznego

17.00   Za + ojca Józefa Mój w 30 rocznicę śmierci.

05.12.2022 PONIEDZIAŁEK

18.00  Za + Józefa Przondziono w 1 rocznicę śmierci oraz + żonę Magdalenę

06.12.2022 WTOREK

18.00  I. O Boże błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i życie zgodne

                  z wolą Boża dla Ani i Michała, ich dzieci i rodziców

            II. Za + Klemensa Pałka (greg)

07.12.2022 ŚRODA Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

07.00  Za + Klemensa Pałka (greg)

18.00  Za + Marka Kotlarskiego

08.12.2022  CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

09.00  Za + Klemensa Pałka (greg)

17.00  I. Za + Bogumiłę Dziony w 1 rocznicę śmierci o łaskę życia wiecznego

            II. W intencji wspólnoty Dzieci Maryi z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski

                    i opiekę Maryi z okazji ich święta patronalnego.

09.12.2022 PIĄTEK

07.00  Za + Klemensa Pałka (greg)

18.00  Za ++ rodziców Martę i Wincentego oraz + syna Piotra

10.12.2022 SOBOTA

16.30  Msza w kaplicy przy ul. Wiejskiej (Za + Jadwigę Kozak od koleżanek)

18.00  Za + Różę Musik w rocznicę śmierci, córkę Ewę, syna Huberta

11.12.2022 –  III  NIEDZIELA ADWENTU

08.00  I. W intencji księdza Waldemara w podziękowaniu za pierwszy

                 rok posługi w parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

             II. Za + Klemensa Pałka (greg)

10.30   Za ++ Stefanię i Eryka Koźlik, ++ dziadków Kała, Koźlik  oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.00  W intencji Julii Hamilka z okazji 18 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski.

04 grudnia, 2022

II Niedziela Adwentu

Żyć jednak zgodnie z wolą Bożą oznacza potrzebę nawrócenia, konieczność metanoi (gr. metanoia – zmiana myślenia). Jest ono warunkiem przyjścia królestwa niebieskiego, czyli Boga i Jego praw, Jego zasad życia gwarantujących ład, zgodę i pokój. Dlatego dziś w Ewangelii z całą mocą brzmią słowa Jana Chrzciciela: Nawracajcie się…! (Mt 3, 2: metanoei/te, czyt.: metanoejte), przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! (w. 3). Widzialnym znakiem przyjęcia słów proroka Jana był chrzest z wody (w. 6), podczas którego ludzie wyznawali swoje grzechy i doświadczali łaski oczyszczenia z tego, co stare, brudne, dalekie od świętości.
I my postarajmy się nie odwlekać spowiedzi świętej do ostatniego tygodnia przed Świętami, lecz czym prędzej wyznajmy naszą nędzę w Sakramencie Pokuty i Pojednania, bo każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień (w. 10). Nie bądźmy jak faryzeusze i saduceusze – plemię żmijowe (w. 7), które zadufane we własnej pysze zamknęło się na autentyczny głos Boga.
Bóg nie żąda od nas, abyśmy jak św. Jan Chrzciciel nosili odzienie z sierści wielbłądziej i żywili się szarańczą (w. 3, greckie słowo akris oznaczać może i owada, i roślinę strączkową, chleb świętojański, ceratonię), ale oczekuje serc gotowych na Jego przyjście. Może zdarzyć się tak, że, i my, jak syn Zachariasza, będziemy głosem wołającym na pustyni (w. 4). Jeśli jednak tak jak on, własnym przykładem życia będziemy mówić o Bogu, wówczas całe tłumy słuchaczy (Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem, w. 5) pociągną w naszym kierunku i wydadzą godny owoc nawrócenia (w. 8). Godny (gr. aksios: warty, dojrzały), czyli taki, którym inni będą mogli się karmić.
Jeden głos wołającego na pustyni i liczne tłumy nawracających się... Jeden Jonasz, pięć słów i przemiana moralna wszystkich mieszkańców Niniwy. Jeden prorok… Jeden „ja”, ale wierny w głoszeniu Boga. To wystarczy, by działy się cuda Bożego miłosierdzia, by przybliżyło się do nas królestwo niebieskie. Marana Tha!

Komentarze zostały przygotowane przez s. Marię Faustynę Ciborowską ISMM

Ogłoszenia duszpasterskie

04 grudnia, 2022
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

            

 1. Dziś przeżywamy 2 Niedzielę Adwentu. Kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dziś też obchodzimy w naszej parafii 7 rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
 2. W okresie Adwentu zapraszamy na Roraty w poniedziałek, wtorek o 18:00, w środę i piątek o 7:00, w czwartek o 17:00. W poniedziałek i piątek po roratach zapraszamy dzieci do salki na ciepłą herbatę i słodki poczęstunek.
 3. Zapraszamy na  Adorację Najświętszego Sakramentu w poniedziałek rano w godzinach 6:00 – 7:30. Zachęcamy do porannej modlitwy w naszym kościele.
 4. W tym tygodniu kancelaria parafialna otwarta w poniedziałek w godzinach 16:00 – 16:45.
 5. W środę zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Odnowy Wiary. Rozpoczniemy od spotkań w grupach. Zapraszamy na konferencję: ,,Żyć z Maryją w Duchu Świętym”, którą wygłosi ks. Tomasz Antczak. Konferencja rozpocznie się o 20:10 w kościele.
 6. W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Mszę święte w tym dniu o 9:00 i 17:00. Eucharystia o godzinie 17:00 będzie sprawowana w intencji wspólnoty Dzieci Maryi w ich święto patronalne. Podczas Mszy świętej o 17:00 będzie również poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
 7. W każdy piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 17:00 z okazją do spowiedzi świętej.
 8. W przyszłą niedzielę (11.12) Dzieci Maryi zapraszają na kiermasz świąteczny, z którego dochód zostanie przeznaczony na wyjazd zimowy dzieci. Do nabycia będą stroiki, ozdoby świąteczne, ciasteczka. Stoisko będzie znajdowało się przy wyjściu z kościoła. Serdecznie zapraszamy po każdej Mszy św.
 9. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
 10. Przy wyjściu z kościoła młodzież rozprowadza opłatki i Świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 11. Trwają  w naszej parafii Odwiedziny Duszpasterskie. Plan kolędy jest zamieszczony w gazetce, gablocie i na naszej stronie internetowej.
  • W przyszłą niedzielę (11.12) kolęda na ul. Rębaczy 21 – 29.
 12. Początek kolędy w sobotę i niedzielę o 14:30 w tygodniu o 15:00.

 13. Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła zabrać ze sobą fragment Pisma Świętego. Zapraszamy do lektury Gościa Niedzielnego. Z tyłu kościoła są wyłożone nowe numery Rycerza Niepokalanej i Apostolstwa Chorych, które można zabrać bezpłatnie.

image
HISTORIA PARAFII

W latach 30. XX wieku rozpoczęto starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Przełomem w tej sprawie stało się w 1932 roku postawienie w Maciejkowicach baraków dla bezrobotnych z terenu Chorzowa. Z tego powodu liczba ludności gminy wzrosła do 5 tys. osób. W 1936 roku powołano Komitet Budowy Kościoła, a w dwa lata później zakupiono działkę pod budowę kościoła i probostwa oraz nabyto część materiałów budowlanych. Prace zostały wstrzymane ze względu na wybuch II wojny światowej, a później trwającą okupację.

Po zakończeniu działań wojennych ludność Maciejkowic miała nadzieję na realizację planów budowy kościoła. Jednak dopiero po październikowej odwilży w 1956 roku plany te stały się możliwe do zrealizowania. 17 stycznia 1957 bp Stanisław Adamski mianował pierwszego administratora w Maciejkowicach, którym został ks. Ernest Werner. Władze państwowe nie zgodziły się na budowę nowego kościoła, tylko na „adaptację budynku gospodarczego na cele kultu”. 3 lipca 1957 rozpoczęto więc adaptację do celów liturgicznych stodoły wcześniej należącej do majątku Antonów. Plan przebudowy opracowali architekci: Jan Kapołka i inż. Jan Kupny. 13 grudnia tegoż roku bp Stanisław Adamski ustanowił kaplicę publiczną. Artysta plastyk Józef Cieślik zaprojektował wystrój wnętrza. 1 lipca 1958 bp Adamski ustanowił w Maciejkowicach kurację należącą do dekanatu siemianowickiego. Została ona wyłączona z parafii Michałkowice oraz Chorzów Stary. 11 grudnia 1984 bp Herbert Bednorz wydał dekret potwierdzający istnienie parafii. Obecnie parafia należy do dekanatu Chorzów. Po wizytacji biskupiej, ze względu na zły stan techniczny zapadła decyzja o rozbiórce kościoła. Konstrukcja kościoła była drewniana, obmurowana przez parafian cegłami. Część belek była spróchniała i pojawiły się także pęknięcia na murach. Abp Damian Zimoń 16 marca 2003 wydał zgodę na budowę nowego kościoła. 3.X.2004 r.  ks. dziekan Eugeniusz Kurpas z Michałkowic poświęcił tymczasową kaplicę a stary kościół zburzono. Budowniczym nowego kościoła został obecny proboszcz ks. Paweł Bul. Nowy kościół został zbudowany w 10 lat. Jest z cegły, otynkowany, o prostej konstrukcji. W ławkach nowego kościoła zmieści się 400 osób. 5 grudnia 2015 abp Wiktor Skworc uroczyście poświęcił nowy kościół. W czasie uroczystości złożono w mensie ołtarzowej relikwie św. Tymoteusza i Modestyny.

PROBOSZCZ: ks. Waldemar Maciejewski 

INNI KAPŁANI: ks. Gerard Gulba (rezydent)

DEKANAT: Chorzów

ODPUST: niedziela po 26 czerwca

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE: ks. Ernest Werner- administrator 1957-1958 - proboszcz -1958-1979

                                                        ks. Paweł Kaszuba  1979-2003

                                                        ks.Paweł Bul 2003-2021 <budowniczy maciejkowickiej świątyni>

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII: ks. Feliks Kubicz SVD 1978

                                                              ks. Jan Wróblewski SVD 1982   

                                                              ks. Adam Wąs SVD 1990

image

Msze Święte

Niedziele i święta
 8.00, 10.30,  17.00

Poniedziałek ,Wtorek,Środa , Piątek
 18.00

Czwartek Msza Św. szkolna 17.00
Soboty
18.00

image

Kancelaria parafialna

image

Spowiedź

CODZIENNIE PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Autor cytatu
“Zdajmy się posłusznie na prowadzenie Ducha Świętego, byśmy nie pomylili drogi i nie zamykali naszych serc”
- Papież Franciszek