50°19'24.2"N 18°58'40.4"E
image

PARAFIA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I św.ROZALII w MACIEJKOWICACH

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny


Będę wpatrywał się w Maryję, która z pośpiechem udaje się w daleką i ciężką podróż, aby usłużyć Elżbiecie (w. 39). Poproszę Maryję, aby pozwoliła mi towarzyszyć Jej w drodze. Postaram się wczuć w Jej przeżycia.

Zobaczę radość na twarzy Elżbiety, która wita Maryję (w. 40-45). Dwie kobiety, które z pokorą wychodzą sobie na przeciw. Obejmują się z miłością i szacunkiem. Będę kontemplował ich spotkanie, gesty, rozmowy.

Jakie są moje relacje z bliskimi, w rodzinie i we wspólnocie? Czy potrafi ę wychodzić na przeciw wszystkim bez wyjątku? Czy są takie osoby, których unikam i z różnych powodów nie potrafi łbym im usłużyć. Kto to jest? W serdecznej modlitwie poproszę Maryję, aby pomogła mi zbliżyć się do nich.

Będę wpatrywał się w Maryję, która pełna wdzięczności wylewa przed Bogiem swoją radość. Wielbi Go za Jego dobroć i miłosierdzie. W Nim samym odkrywa swoją godność i wartość. Cieszy się swoim powołaniem. Modlitwa Maryi staje się zwierciadłem piękna jej duszy.

Z wnikliwą uwagą będę odkrywał w kolejnych wersetach Magnifi cat duchowe piękno Maryi (ww. 46-55). Jakie cechy Maryi szczególnie mnie poruszają? Będę wpatrywał się w Nią i nasycał własne serce pięknem Jej wnętrza.

Co mogę powiedzieć o mojej osobistej modlitwie? Jakość modlitwy jest odbiciem jakości mojego wnętrza. Które słowa z modlitwy Maryi potrafiłbym powtórzyć jako swoje, a które wydają mi się obce i odległe?

W serdecznej rozmowie z Maryją poproszę Ją, aby rozmiłowała mnie w pokornej służbie i głębokiej wewnętrznej modlitwie. O to samo pomodlę się dla moich bliskich. Zakończę modlitwą Magnificat.

Krzysztof Wons SDS/Salwato

 

31
lip

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

MAREK RISTAU

Nauczyliśmy się Chrystusa i nie postępujemy już tak, jak poganie z ich próżnym myśleniem. Zostaliśmy pouczeni, że trzeba porzucić starego człowieka z jego poprzednim postępowaniem, odnawiając się w myśleniu i przyoblekając nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Marek Ristau

BRACTWO SŁOWA BOŻEGO

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Wyjście z Egiptu było dla narodu wybranego czasem tak ważnym i wielkim, że jest ono wspominane po dziś dzień w każdy Pesach na całym świecie. Żydzi ciągle z wdzięcznością i zdziwieniem przypominają sobie czasy wielkich dzieł Bożych. Ale jednocześnie był to czas dla nich trudny. Przebywając na pustyni, zmuszeni do organizowania swojego życia na nowo, pozbawieni może i skromnych, ale przecież dających im oporę środków, zostają niejako zmuszeni do życia wiarą. Przy czym Pan Bóg „nie ułatwia” im tego zadania. Nie daje im obfitości, ale daje dokładnie tyle, ile jest im potrzebne, aby przeżyć. Cudowna manna, którą zbierają, utrzymuje ich przy życiu, ale nie można jej magazynować, bo następnego dnia już się psuje. Dla nas sytuacja narodu wybranego pozostaje nieustanną lekcją wiary. Przecież tak bardzo nie lubimy sytuacji zależności i niepewności. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli mieszkanie w mieście, dom na wsi, konto w banku z pięcioma, a jeszcze lepiej z sześcioma zerami. W takich właśnie warunkach czujemy się komfortowo. Ale czy wtedy rzeczywiście opieramy swoją egzystencję na wierze?

 

Komentarz do psalmu

„Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami” - te słowa Psalmu 78 po dziś dzień są kluczem do żywotności narodu izraelskiego. Choć historycy wiodą nieustanne spory co do daty wyjścia Żydów z Egiptu, liczebności grupy, a nawet prawdziwości samego faktu, to jednak fizyczni i duchowi potomkowie uwolnionych od śmierci niewolników „wiedzą swoje”. Wiedza ich nie zawsze jest historyczna, ale jest to przede wszystkim wiedza wiary. I nie jest to wiedza potwierdzona rezultatem wykopalisk czy odczytania kolejnego napisu na egipskiej stelli, ale mającymi ciągle na nowo miejsce „exodusami” z niewoli grzechu, nałogów, niewiary. Bóg ciągle na nowo lituje się nad swoim ludem, krzyk którego dochodzi do niebios i interweniuje. W duchu wdzięczności nie zapominajmy o tym, żeby dzielić się doświadczeniami Bożego działania w naszym życiu. Nie ukrywajmy przed dziećmi tego, co opowiedzieli nam nasi ojcowie!

 

Komentarz do drugiego czytania

Święty Paweł słowami swojego listu umacnia wiarę efeskich chrześcijan. Przepowiadał on w Efezie prawie trzy lata. Ale to pierwsze pokolenie chrześcijan potrzebuje ciągle na nowo słów umocnienia i duchowego kierownictwa. Ciągle na nowo trzeba im tłumaczyć podstawowe prawdy wiary, przypominać sposoby zachowania się godne chrześcijanina, ostrzegać o duchowych niebezpieczeństwach. Przecież zagrożenie powrotem do starego, pogańskiego sposobu życia jest ciągle dla nich aktualne. Oni już „nauczyli się Chrystusa”, ale nieobcy jest im „stary człowiek”, który „ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz” (w. 22). Mogłoby się wydawać, że po dwóch tysiącach lat historii chrześcijaństwa wiele z tych zagrożeń powinniśmy mieć już za sobą i że wezwanie świętego Pawła skierowane do starożytnych, dopiero co nawróconych Efezjan, nie powinno brzmieć w naszych czasach tak realistycznie. A przecież brzmi! I być może dziś brzmi mocniej niż 40 lat temu. Szczególnie, kiedy „zwodnicze żądze” nie są tylko przedmiotem osobistej walki wierzącego, ale lansowane są jako właściwy obraz życia. Tym bardziej niech brzmią w naszych uszach słowa: „zaklinam was w Panu, abyście nie postępowali tak, jak postępują poganie” (w. 17).

 

Komentarz do Ewangelii

Ewangeliczne niedzielne czytania w sierpniu poświęcone są tajemnicy Eucharystii. Tajemnicę tę nazywamy „centrum życia chrześcijańskiego”, dlatego też warto ciągle na nowo do niej wracać, by pogłębiać jej rozumienie i przeżywanie. Ewangelia wg św. Jana nie przekazuje nam momentu ustanowienia Eucharystii, za to poświęca jej cały szósty rozdział. Po cudzie rozmnożenia chlebów i ryb ludzie chcieli obwołać Chrystusa królem. W ich mniemaniu był dobrym kandydatem, bo byłby w stanie zaspokoić ich podstawowe potrzeby. W dyskusji z ludem Jezus zwraca jednak uwagę na to, że w człowieku są inne potrzeby, ważniejsze, choć może nie zawsze uświadomione i że jest inny chleb: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki” (w. 27). Słysząc te słowa, jesteśmy skłonni myśleć o chlebie eucharystycznym, czyli o komunii świętej. Jednakże wydaje się, że w pierwszej części swojej mowy Jezus ma raczej na uwadze pokarm, jakim jest dla ludzkiej duszy słowo Boże. To właśnie słowo Boże syci człowieka do końca, bo zaspokaja jego pragnienie wiedzy o rzeczach niedostępnych: życiu po śmierci, istnieniu Boga, właściwym podejściu do życia. Na analogię chleba i słowa Pan Jezus zwrócił uwagę już podczas dyskusji z szatanem na pustyni, kiedy to powiedział „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4).

Komentarze zostały przygotowane przez o. Dariusza Pielaka SVD

31
lip

INTENCJE MSZALNE

01.08.2021 –  XVIII  NIEDZIELA ZWYKŁA

08.00  Za + śp. syna Piotra Wandzika w VI rocznicę śmierci 

10.30  W intencji Parafian

17.00  Za + śp. Kazimierza Jagiełło W II rocznicę śmierci

  02.08.2021  PONIEDZIAŁEK

18.00  Za ++ rodziców Marię i Aleksandra Wożniok

         ++ dziadków + siostrę Helenę  + brata Jerzego

                     + bratową Agnieszkę  ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

03.08.2021  WTOREK

09.00  W pewnej intencji 

04.08.2021 ŚRODA Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, prezb

18.00   W intencji Stanisławy Ciechelskiej  z okazji urodzin

            o Błogosławieństwo Boże i zdrowie

05.08.2021  CZWARTEK

18.00  Za + brata Jerzego Majchera

06.08.2021 PIĄTEK ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

18.00  …………………………………….

07.08.2021 SOBOTA

09.00  W pewnej intencji 

18.00  W intencji Antoniny Kaleta (chrzest)

08.08.2021 –  XIX  NIEDZIELA ZWYKŁA

08.00  Za + śp. Urszulę Kupny ++ z rodziny 

10.30  Za + śp. Dariusza Anczyka w rocznicę śmierci

17.00  Za + śp. matkę Marię Kałwa

08.08.2021 –  XIX  NIEDZIELA ZWYKŁA

08.00  Za + śp. Urszulę Kupny ++ z rodziny 

10.30  Za + śp. Dariusza Anczyka w rocznicę śmierci

17.00   Za + śp. matkę Marię Kałwa

09.08.2021  PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ., patronki Europy

18.00  Za + śp. brata Jerzego Majchera

10.08.2021  WTOREK ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ

09.00  Za + śp. Różę w rocznicę śmierci 

11.08.2021 ŚRODA Wspomnienie św. Klary, dz

18.00   Za + śp. Karola Wichary w 82 rocznice urodzin

12.08.2021  CZWARTEK

18.00  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Augustyn

13.08.2021 PIĄTEK

18.00  W intencji Jagody i Grzegorza  w 10 rocznicę ślubu

14.08.2021 SOBOTA Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz

18.00  Za + śp. Pawła Moczulskiego  w rocznicę śmierci 

15.08.2021 –  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

08.00  W intencji Parafian 

10.30  Za + śp. Urszulę Wądołowską

17.00  W intencji Grzegorza Pietrusińskiego  z okazji  50 rocznicy urodzin

           o Błogosławieństwo Boże i zdrowie 

31
lip

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO WIERNYCH I DUCHOWIEŃSTWA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Drodzy Księża i Osoby Życia Konsekrowanego!

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu Archidiecezji Krakowskiej z dnia 9 lipca 2021 r. pragnę Was poinformować, że z pokorą przyjmuję wyniki dochodzenia  Stolicy Apostolskiej, o które sam prosiłem, dotyczącego sytuacji zaistniałych w czasie pełnienia przeze mnie posługi biskupa tarnowskiego. Sytuacje te dotyczyły wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych podległych mojej jurysdykcji. Jak się okazało, w dwóch takich przypadkach doszło do zaniedbań. W związku z tym zwracam się przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie. O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem się służyć na miarę możliwości i sił.

Bracia i Siostry!
Wobec rodzących się w związku z tym pytań i wątpliwości odnośnie do sytuacji w Archidiecezji Katowickiej jest moją powinnością poinformować was o tym, że w ciągu niespełna 10-ciu już lat posługi w archidiecezji uruchomiłem wszystkie konieczne mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne i państwowe. Został stworzony system zapobiegania przestępstwom. W jego ramach przeprowadzono szkolenia duchownych, katechetów świeckich oraz innych osób pracujących w instytucjach kościelnych. Działa i jest łatwo dostępny duchowny - przewodniczący zespołu ds. prewencji, powołani zostali rzecznicy osób pokrzywdzonych i ich duszpasterz. Każda z osób skrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. W obu diecezjach spotykałem się też osobiście z osobami skrzywdzonymi.

Bracia i Siostry!
Nie ukrywam, że w 24. roku biskupiej posługi przychodzi mi w tych dniach przeżywać najtrudniejsze chwile w życiu, dlatego z ufnością powierzam się Bożej Opatrzności i proszę Was o wsparcie modlitwą, zwłaszcza Koronką do Bożego Miłosierdzia. O takie samo wsparcie i zrozumienie proszę duchowieństwo archidiecezji i osoby życia konsekrowanego. Wołajmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i świata całego.

Razem z Wami pragnę tworzywem modlitwy, cierpienia i pokuty budować wspólnotę Kościoła, aby był – jak tego chce sam Chrystus – „nie mający skazy czy zmarszczki” (Ef 5, 27).  Niech nas wszystkich ogarnie ojcowskim sercem – św. Józef, patron Kościoła.
 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Katowice, 9 lipca 2021 r.

10
lip

ODPUST PARAFIALNY

 

 • Dziś obchodzimy Odpust Parafialny ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy .

Można uzyskać Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami-Komunia Święta i modlitwa za Ojca Świętego

Modlitwa Rzymska:

            O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

            Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję …………….. (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

            Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

 

 

26
cze

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

31 lipca

           

 • Dziś rozpoczyna się sierpień, miesiąc w którym wzywamy do trzeźwości i abstynencji.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ.
 • W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek  i I sobota miesiąca
 • Sobota godzina 9.00 Msza Święta Wynagradzająca do Niepokalanego Serca Maryi
 • W poniedziałek, 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”,„Ojcze nasz”i„Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu
 • W przyszłą niedzielę, 15 sierpnia, obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu udzielimy  błogosławieństwa ziół i kwiatów przyniesionych przez wiernych do kościoła
 • We Wtorek przez okres wakacyjny Msza  Święta będzie o godzinie 9.00 
 • W środę po Mszy Świętej nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • W Czwartki Msza Święta przez okres wakacyjny o godzinie 18.00  
 • PIĄTEK   17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Okazja do sakramentu pokuty codziennie przed Mszą Świętą

                                            Za złożone ofiary  wszystkim darczyńcom -Bóg Zapłać

                                                85 1140 2004 0000 3302 8076 1112

Autor cytatu
Musimy to rozeznać, ponieważ wśród wielu pokus znajduje się ta, którą możemy nazwać pokusą bałwochwalstwa. To ona pobudza nas do szukania Boga dla własnego użytku i korzyści, do rozwiązywania problemów, do posiadania dzięki Niemu tego, czego sami nie możemy uzyskać – mówił Franciszek. – Ale w ten sposób wiara pozostaje powierzchowna i skoncentrowana na cudach: poszukujemy Boga, aby zaspokoił nasz głód, a potem zapominamy o Nim, gdy jesteśmy syci. W centrum tej niedojrzałej wiary nie znajduje się Bóg, ale nasze własne potrzeby, nasze interesy. Słusznie przedstawiamy nasze problemy Bożemu sercu, ale Pan, który działa daleko poza naszymi oczekiwaniami, pragnie żyć z nami przede wszystkim w relacji miłości. A prawdziwa miłość jest bezinteresowna, jest darmo dana: nie kocha się po to, by otrzymać w zamian jakąś korzyść!“
Papież Franciszek
image

Historia Parafii

W latach 30. XX wieku rozpoczęto starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Przełomem w tej sprawie stało się w 1932 roku postawienie w Maciejkowicach baraków dla bezrobotnych z terenu Chorzowa. Z tego powodu liczba ludności gminy wzrosła do 5 tys. osób. W 1936 roku powołano Komitet Budowy Kościoła, a w dwa lata później zakupiono działkę pod budowę kościoła i probostwa oraz nabyto część materiałów budowlanych. Prace zostały wstrzymane ze względu na wybuch II wojny światowej, a później trwającą okupację.

Po zakończeniu działań wojennych ludność Maciejkowic miała nadzieję na realizację planów budowy kościoła. Jednak dopiero po październikowej odwilży w 1956 roku plany te stały się możliwe do zrealizowania. 17 stycznia 1957 bp Stanisław Adamski mianował pierwszego administratora w Maciejkowicach, którym został ks. Ernest Werner. Władze państwowe nie zgodziły się na budowę nowego kościoła, tylko na „adaptację budynku gospodarczego na cele kultu”. 3 lipca 1957 rozpoczęto więc adaptację do celów liturgicznych stodoły wcześniej należącej do majątku Antonów. Plan przebudowy opracowali architekci: Jan Kapołka i inż. Jan Kupny. 13 grudnia tegoż roku bp Stanisław Adamski ustanowił kaplicę publiczną. Artysta plastyk Józef Cieślik zaprojektował wystrój wnętrza. 1 lipca 1958 bp Adamski ustanowił w Maciejkowicach kurację należącą do dekanatu siemianowickiego. Została ona wyłączona z parafii Michałkowice oraz Chorzów Stary. 11 grudnia 1984 bp Herbert Bednorz wydał dekret potwierdzający istnienie parafii. Obecnie parafia należy do dekanatu Chorzów. Po wizytacji biskupiej, ze względu na zły stan techniczny zapadła decyzja o rozbiórce kościoła. Konstrukcja kościoła była drewniana, obmurowana przez parafian cegłami. Część belek była spróchniała i pojawiły się także pęknięcia na murach. Abp Damian Zimoń 16 marca 2003 wydał zgodę na budowę nowego kościoła. 3.X.2004 r.  ks. dziekan Eugeniusz Kurpas z Michałkowic poświęcił tymczasową kaplicę a stary kościół zburzono. Budowniczym nowego kościoła został obecny proboszcz ks. Paweł Bul. Nowy kościół został zbudowany w 10 lat. Jest z cegły, otynkowany, o prostej konstrukcji. W ławkach nowego kościoła zmieści się 400 osób. 5 grudnia 2015 abp Wiktor Skworc uroczyście poświęcił nowy kościół. W czasie uroczystości złożono w mensie ołtarzowej relikwie św. Tymoteusza i Modestyny.

PROBOSZCZ: ks. Paweł Bul

INNI KAPŁANI: ks. Gerard Gulba (rezydent)

DEKANAT: Chorzów

ODPUST: niedziela po 26 czerwca

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE: ks. Ernest Werner- administrator 1957-1958 - proboszcz -1958-1979

                                                        ks. Paweł Kaszuba  1979-2003

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII: ks. Feliks Kubicz SVD 1978

                                                              ks. Jan Wróblewski SVD 1982   

                                                              ks. Adam Wąs SVD 1990

 

Więcej
image

(Wj 16, 2-4. 12-15); (Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54); (Ef 4, 17. 20-24); Aklamacja (Mt 4, 4b); (J 6, 24-35);

(Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54)

REFREN: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

To, co usłyszeliśmy i poznaliśmy,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu,
chwałę Pana i Jego potęgę.

On z góry wydał rozkaz chmurom
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
podarował im chleb niebieski.

Spożywał człowiek chleb aniołów,
Bóg zesłał im pokarm do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej,
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

image

Msze Święte

Niedziele i święta
8.00,  10.30, , 17.00
Od poniedziałku do Soboty 
18.00
Wtorek- 18.00 < okres wakacyjny Msza Święta o godzinie 9.00 >

Czwartek - 17.00 < okres wakacyjny Msza Świeta o godzinie 18.00>

image

Kancelaria parafialna

image

Spowiedź

CODZIENNIE PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ 

Polecamy

image
PARAFIA MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY i św.Rozalii w MACIEJKOWICACH
41-508 Chorzów, ul. Brzezińska 3
tel: 32 245 91 50
e-mail: wysokim5@wp.pl
Numer konta 85 1140 2004 0000 3302 8076 1112